25/12/17  Chuyên môn  416
      Lớp bồi dưỡng chuyên môn hè được tổ chức tại trường TH Phong Phú B có các trường trong cụm cũng về tham dự lớp bồi bưỡng chuyên môn này.
 24/12/17  Chuyên môn  424
Căn cứ  kế hoạch số 584/KH-PGDĐT, ngày 29/9/2017  về thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2017. Cụm chuyên môn VNen, tổ chức hội giảng tại trường TH Phong Phú B.
 24/12/17  Chuyên môn  499
Căn cứ  kế hoạch số 584/KH-PGDĐT, ngày 29/9/2017  về thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 10/2017. Cụm chuyên môn I, tổ chức hội giảng tại trường TH Phong Phú B.
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 0 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng